Infoa Partiotoiminnasta Muhoksella

Partiolippukunta Muhoksen Metsänkävijät (MuMe)

Partiotoiminta Muhoksella alkoi 1951. Tällä hetkellä partiossa on n. 100 tyttöä ja poikaa sekä muutamia aikuisia.

Partiolaisista pääosa on 7-20 vuotiaita lapsia/nuoria jakaantuen Suomen Partiolaisten ikäkausien mukaisesti Sudenpentuihin, Seikkailijoihin, Tarpojiin, Vaeltajiin ja Aikuisiin.

Tämän lisäksi Muhoksella on toiminut jo muutaman vuoden ajan erityislapsille tarkoitettu Sisu-partio sekä uutena syksyllä 2020 on aloittanut perhepartio, joka on tarkoitettu 3-6 vuotiaille vanhempineen.

Viikoittainen toiminta, koloillat

Partiossa ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti viikoittain koloilloissa. Toiminta käynnistyy koulujen alettua elo/syyskuussa jatkuen toukokuulle. Koloilloissa ollaan tyypillisesti osan aikaa ulkosalla, mikä on hyvä huomioida vaatetuksessa. Sopiva vaatetus on n. normaali kouluvaatetus, toki partiohuivi on aina kaulassa kun ollaan partiotapahtumissa. Uudet partiolaiset saavat partiohuivinsa itsenäisyyspäivän lupauksenantotilaisuudessa.

Partiolaiset liikkuvat monesti koloilloissa maastossa tai ohjelmassa voi olla esim. nuotion tekoa. Tällöin partiolaisille on tiedotettu erikseen ohjelmasta ja esim. nuotiolle ei kannata laittaa päälle parhaita ulkovaatteita.

Sudenpentujen (7-9v) johtajina toimivat aikuiset eli pääsääntöisesti sudenpentujen vanhemmat. Sudenpentujen johtajia nimitetään Akeloiksi ja Akelana toimiminen ei vaadi aiempaa partiotaustaa.

Seikkailijavartioiden (10-12v) ja tarpojien (12-15v) johtajina toimivat pääsääntöisesti 15-20 vuotiaat vanhemmat partiolaiset, vartiojohtajia tukee aikuinen Luotsi, joka on paikalla koloilloissa aina ohjelman niin vaatiessa, esim. maastoretki, nuotio ja työkalujen käyttö vaativat aikuisen mukanaolon. 

Samoajilla (15-17 v) ja Vaeltajilla (18-22v) toiminta on tyypillisesti enemmän projektiluontoista ja retkiin / tapahtumiin suuntautuvaa. Näissä ikäkausissa partiotoimintaa on monesti takana jo 10 vuotta ja aikuiset ovat mukana erikseen pyydettäessä.

Retket ja leirit

Sudenpennut tekevät tyypillisesti yhden retken syyskaudella ja toisen kevätkaudella. Retkien pituus on tyypillisesti 2 päivää / 1 yö ja retkillä on monesti mukana myös sudenpentujen vanhempia. Yöpyminen sudenpentujen retkillä on pääsääntöisesti kylmillä ilmoilla sisätiloissa. Sudenpentujen retkillä on mukana aina vähintään pari aikuista.

Seikkailijat ja tarpojat tekevät samoin tyypillisesti yhden retken syyskaudella ja toisen kevätkaudella. Nämä retket ovat kestoltaan usein 2 yötä ja niissä majoitutaan monesti kamiinateltassa, laavuissa tai retkiteltoissa. Ikäryhmien retkillä on mukana minimissään yksi aikuinen.

Samoajat ja vaeltajat retkeilevät omissa porukoissaan itsenäisesti, välillä on helpompia 1-2 yön telttailuretkiä, välillä useamman päivän vaelluksia.

Leirit ovat useamman päivän mittaisia, tyypillisesti 4 päivästä aina lähes 2 viikkoon. Kesäleireille osallistuvat lippukunnan kaikki ikäluokat, sudenpennut yleensä osaan leiriä. Leirit voivat olla yhden lippukunnan leirejä (osallistujia muutamia kymmeniä), yhteisleirejä muutamien lippukuntien kanssa (100 osallistujaa), piirileirejä (joissa osallistujia n. 1000), Finnjamboreita (osallistujia 15 000 – 20 000) tai maailmanjamboreita (osallistujia 40 000 – 50 000).  Koko ja kestohaitaria siis riittää, kaikille partiolaisille pyritään organisoimaan joka kesä yksi ikäkaudelle sopiva leiri.